Utbildning

För att möta föräldrars önskan att familjespara sitt barns stamceller i Cellavivas biobank, erbjuder vi förlossnings- och mödravårdspersonal utbildning om familjesparande av stamceller, bakgrund, etik, praktiska frågor och svarar på frågor som personalen kan ha.

Du som arbetar på förlossning eller barnmorskemottagning/mödravårdscentral är välkommen att kontakta oss för ett besök av vårt utbildningsansteam. Utbildningen kan ske vid ett personalmöte eller annat lämpligt tillfälle. Tidsåtgång är mellan 30 min och upp till en timme, efter önskemål. Om utbildningen gäller förlossningsavdelning kommer vår insamlingspersonal gärna på ett återbesök (förslagsvis dagen efter) och visar individuellt hur insamlingsförfarandet går till, med den utrustning som Cellaviva tillhandahåller – då med en ”attrapp- navelsträng”. Vi lämnar gärna en Cellavivabox med det material som behövs för insamling, detta för att personalen ska kunna bekanta sig med utrustningen. Vår ambition är att kunna ge familjer i hela Sverige möjligheten att spara stamceller hos Cellaviva.

Att samla in stamceller från efterbörden är inte svårt men det kan underlätta att ha läst igenom instruktioner och gärna tittat på vår korta instruktionsfilm.

Här kan ni ladda ner instruktioner som beskriver insamlingsförfarandet, en illustrerad instruktion av insamlingsförfarandet samt en så kallad Tillvarataganderapport som personalen fyller i då insamlingen är klar. Instruktionsfilmen finns också för nedladdning.
Att personalen hjälper till med insamling ska inte betyda att någon på något vis ska känna sig ansvarig för en lyckad insamling. Cellaviva är tydliga med att det är förlossningspersonalen som avgör om det är lämpligt att utföra med tanke på moderns och barnets hälsa. Vid en akut situation får vare sig modern, barnets eller någon annan persons säkerhet förbises. Om det av någon anledning inte har gått att samla in navelsträngsblod får föräldrarna tillbaka kostnaden för Cellavivaboxen.

Att samla stamceller skall med andra ord ses som en möjlighet.

Utbildningsmaterial

Att samla stamceller är inte svårt. Men det kan underlätta att ha läst igenom instruktionerna, tittat på den illustrerade instruktionen samt gärna sett Cellavivas korta animerade film om insamlingsförfarandet. Vår utbildningsansvariga vårdpersonal kommer gärna och berättar hur insamlingsförfarandet går till och ger information om stamceller och familjesparande.

Instruktioner om insamlingsförfarande

1. Instruktionsfilm

Denna film beskriver hur insamling av navelsträngsblod för långtidsförvaring av stamceller går till. Den är fyra minuter lång. Titta gärna på den!

 

Boka utbildning

Välkomna att höra av er till Cellaviva så bokar vi in ett besök

  • Meddelande *

    Nästa

  • Namn *

    Nästa

  • E-postadress *