Så går det till att spara stamceller från navelsträng

Alla celler i kroppen härstammar från stamceller. Stamceller har unika egenskaper, vilket gör dem attraktiva ur ett medicinskt perspektiv. Cellaviva erbjuder dig möjligheten att spara stamceller från ditt nyfödda barn, ett familjesparande. Födelsen är det enda tillfället då man kan ta tillvara på stamceller utan att göra ett ingrepp. Det finns stamceller i moderkakan, navelsträngsblodet och navelsträngen som kan tas tillvara, istället för att slängas bort. Stamcellerna finns sparade i tryggt förvar för familjen och framtiden. Att spara stamceller från ditt nyfödda barn är en enkel, trygg och säker process i 6 steg.

FAMILJESPARANDET I 6 STEG

 • 1. Beställ din Cellavivabox

   

  paket. CellavivaAllt du behöver för att spara dina barns stamceller finns i Cellavivaboxen. Boxen innehåller den utrustning som barnmorskan använder för att samla in navelsträngsblodet och navelsträngsvävnaden. Tillsammans med Cellavivaboxen skickas också avtal som barnets mor ska läsa och skriva under för att bekräfta att ni vill spara barnets stamceller i Cellavivas biobank.Beställ Cellavivaboxen i god tid så att du hinner läsa igenom all information i lugn och ro.

 • 2. Ta med boxen till BB

  bb. CellavivaNär det är dags att föda tar du med den oöppnade Cellavivaboxen till förlossningen. Berätta för förlossningspersonalen att du önskar samla stamceller i samband med förlossningen.

 • 3. Samla in stamcellerna

  samla in stamcellerEfter att barnet är fött och navelsträngen klippts av samlas navelsträngsblodet och/eller navelsträngsvävnaden in med hjälp av utrustningen i Cellavivaboxen. Detta tar bara några minuter och är helt smärtfritt för såväl mamma som barn.

 • 4. Cellerna körs till labbet

  transport. CellavivaNär insamlingen är klar fyller den som har samlat in provet i de dokument som återstår och kontaktar Cellaviva för bokning av kurirtransport av provet till laboratoriet.

 • 5. Vi analyserar och fryser ned cellerna

  analys CellavivaNär stamcellerna kommer till laboratoriet så kontrolleras de av kvalificerade laboratoriepersonal. Provet genomgår analys och kvalitetssäkring i ett specialutrustat laboratorium. Om provet lever upp till Cellavivas kvalitetskrav så bearbetas provet och fryses därefter ned i flytande kväve.

 • 6. Vi förvarar cellerna, för framtiden

  FörvaringStamcellerna långtidsförvaras i familjens egna frysfack hos Cellaviva, med hjälp av den senaste utrustningen inom kryoteknik. När cellerna fryses ned till en temperatur på -196 °C stoppas åldrandet. Det gör att cellerna behåller både kvalitet och vitalitet.

  Ladda ner Flödesschemat i PDF-format

FAMILJESPARANDET BETALAS I 3 STEG

 • 1. Beställning av Cellavivaboxen som kostar 2 900 kr

  För att samla in och spara stamceller behöver du en Cellavivabox. Cellavivaboxen kostar 2 900 kr och den beställs via Cellavivas hemsida. I Cellavivaboxen finns avtal och information samt allt material som krävs för insamling av stamceller och tydliga instruktioner som riktar sig till den person som skall utföra insamlingen.
  Här kan du beställa Cellavivaboxen

 • 2. Insamling och analys kostar 22 100 kr

  Insamlingen av stamcellerna utförs av utbildad personal i samband med förlossningen. När stamcellerna har samlats in så körs de med budtransport till Cellavivas laboratorium. Därefter genomförs noggranna kvalitetskontroller, analyser, bearbetning och infrysning.
  När de insamlade stamcellerna har kontrollerats, analyserats och frusits ned i Cellavias biobank så faktureras du 22 100 kronor. Du kan också välja att delbetala denna summa månadsvis under 24 månader. Du kommer då att betala 1 049 kronor per månad via vår samarbetspartner Medical Finance, läs mer här.

  Om stamcellerna av någon anledning inte går att samla in vid förlossningen så skickas den oanvända boxen tillbaka till Cellaviva och du får tillbaka pengarna för Cellavivaboxen. Självklart faktureras du då ingenting för insamling och analys.

 • 3. Familjesparande av stamceller kostar från 100 kr/månad

  FörvaringStamcellerna förvaras i frysar med flytande kväve. Familjesparandet av stamcellerna startar när de insamlade stamcellerna har kvalitetssäkrats och finns i tryggt förvar hos Cellaviva och kostar 100-150 kronor per månad.

BESTÄLLNING AV CELLAVIVABOXEN

För att samla in och spara stamceller behöver du en Cellavivabox. Den kostar 2 900 kronor och du beställer den här på vår webbplats. I Cellavivaboxen finns avtal, information och allt material som krävs för insamling av stamceller. Den innehåller även tydliga instruktioner till den som ska samla in stamcellerna. Cellavivaboxen levereras till dig inom fem dagar.
Läs mer om insamling av stamceller

KOSTNAD FÖR FAMILJESPARANDE AV STAMCELLER

När de insamlade stamcellerna har kontrollerats, analyserats och frusits ned i biobanken så faktureras du. Kostnaden är 22 100 kronor. Du kan välja att delbetala denna kostnad, månadsvis under 24 månader.

Om stamcellerna av någon anledning inte går att samla in vid förlossningen så skickas den oanvända boxen tillbaka till oss och du får tillbaka pengarna som du betalat för den. Självklart betalar du då ingenting för insamling och analys.

Familjesparandet startar när de insamlade stamcellerna har kvalitetssäkrats och finns i tryggt förvar hos oss. I de fall ni väljer att samla in och spara stamceller både från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad så kostar förvaringen 150 kr/månad. Samlar ni bara in en av stamcellstyperna är förvaringskostnaden 100 kr/månad.

GE BORT BORT ETT FAMILJESPARANDE HOS CELLAVIVA

Familjesparande är en gåva som kan bli värdefull under lång tid framöver. Du kan ge bort ett familjesparande av stamceller till någon som väntar barn eller köpa ett sparande till dig själv, och din familj.
Kontakta oss gärna för mer information.

INSAMLING AV STAMCELLER VID FÖRLOSSNINGSKLINIKER I SVERIGE

Insamlingen av stamcellerna sker på förlossningskliniken av utbildad personal. Cellaviva erbjuder utbildning till samtliga förlossningskliniker och bistår även med egen personal i vissa delar av Sverige.

Vi rekommenderar att du kontaktar din förlossningsklinik innan det är dags för ditt barn att födas och berättar att du vill ha hjälp med insamling av navelsträngsblod. Berätta också att ni kommer ha med en Cellavivabox med utrustning och utförliga instruktioner.

Stamceller från navelsträngsvävnad är väldigt enkel att samla in, om du kan klippa av en navelsträng så kan du samla in stamceller! Insamlingen görs efter att moderkakan har kommit ut och påverkar inte förlossningsarbetet på något sätt. Det är inte tidskritiskt men utför insamlingen så snart det är praktiskt möjligt. Utförliga instruktioner finns i Cellavivaboxen och ni får också tillgång till Cellavivas journummer där våra förlossningspersonal alltid svarar.

Insamlingen av stamceller från navelsträngsblod kräver att personen som utför insamlingen är van att ta blodprover.

Cellaviva har egen personal som samlar in stamceller på samtliga sjukhus i Stockholm:

 • Stockholm, BB Stockholm
 • Stockholm, Danderyds sjukhus
 • Stockholm, Karolinska sjukhuset i Huddinge
 • Stockholm, Karolinska sjukhuset i Solna
 • Stockholm, Södersjukhuset
 • Stockholm, Södertälje sjukhus

Cellaviva har även avtal med några förlossningsklinker vilket innebär att de har fått utbildning och får ersättning för att de hjälper till med insamling av navelsträngsblod. Här är några förlossningskliniker där du kan få hjälp med insamlingen.

 • Nyköpings lasarett
 • Sollefteå sjukhus
 • Sundsvalls sjukhus
 • Örnsköldsviks sjukhus

Oavsett vilket sjukhus ni planerar att föda på så är det viktigt att ni berättar för både mödravården och förlossningen att ni vill spara stamceller. De flesta förlossningarna i Sverige hjälper föräldrarna med insamling av stamceller om föräldrarna så önskar. I Cellavivaboxen finns snabbinstruktioner och Cellavivas journummer där vår egen personal alltid svarar och kan ge provtagaren råd och guidning.

ANALYS AV STAMCELLERNA

När stamcellerna är insamlade så skickas de med budtransport till laboratoriet. Där genomför vi noggranna kvalitetskontroller.

Navelsträngsblodet analyseras och antalet vita blodkroppar och stamceller räknas. Därefter anrikas stamcellerna och förbereds för infrysning. Stamceller från navelsträngsblod fryses sedan ner i en kryopåse och förvaras slutligen i frysar med flytande kväve.

Navelsträngsvävnad odlas först i laboratoriet. Stamcellerna växer ut från vävnaden och ut på cellodlingsplasten, men odlingen är inte hundraprocentig. Analyser av stamcellerna utförs under hela odlingsperioden och därefter förbereds cellerna för infrysning. Knappt 10 % av odlingarna misslyckas och då kan inte stamceller från navelsträngsvävnad sparas. Stamcellerna från navelsträngsvävnad fryses sedan ner i 5 provrör som slutligen förvaras i frysar med flytande kväve.

Samtliga prover genomgår kontaminationsanalys, det betyder att vi kontrollerar om provet innehåller bakterier och i förekommande fall analyserar vilka antibiotika som kan användas. Vanligt blodprov tas också på mamman för analys av infektiösa sjukdomar.

HOS CELLAVIVA ÄR STAMCELLERNA I TRYGGT FÖRVAR

Vi ser till att ditt barns stamceller förvaras tryggt och säkert i enlighet med gällande regler. Varje barns celler förvaras i familjens egna frysfack. För att cellernas aktivitet ska upphöra och åldrandet stoppas förvaras de i kryokärl med flytande kväve, som har en temperatur på -196 grader. Kryokärlen är ständigt övervakade.

Vi är under tillsyn av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige, och följer de höga krav för en trygg och säker hantering samt förvaring av stamceller som gäller. Hos oss arbetar ett team av välutbildade bioanalytiker, barnmorskor och laboranter i en modern laboratoriemiljö som uppfyller standarder och processkrav.

När ditt barns stamceller har kvalitetssäkrats och är tryggt förvarade får du ett certifikat som visar att din familj äger stamcellerna i era privata frysfack hos oss. På 18-årsdagen går ägandet av cellerna över till barnet. Certifikatet kan sparas och sedan överlämnas till barnet, när denne blir ägare till stamcellerna. Det blir en värdefull gåva som kan komma till nytta för barnet själv eller för egna framtida barn.

Utlämnande av provet för medicinsk behandling

Syftet med att spara provet är att kunna använda det i behandlingssyfte. Cellaviva lämnar ut provet efter skriftlig begäran från modern under villkoret att den medicinska behandlingen gäller barnet eller en anhörig. Begäran ska innehålla en redogörelse för sjukdomen, ansvarig mottagare (vårdgivare) och vem som är patient.

När villkoren är uppfyllda ansvarar Cellaviva för att hela provet är tillgängligt att hämtas ut kostnadsfritt vid Cellavivas lokaler inom 14 dagar. Vi kan även lämna ut delar av provet för medicinskt bruk och då är första utlämnandet kostnadsfritt. Vid akut behov lämnar vi ut provet så snart det är möjligt.

Fullständiga villkor för Cellavivas produkter och tjänster