Cellavivaboxen

2 900 kr

Cellavivaboxen innehåller all utrustning som behövs för att samla in stamceller från ditt nyfödda barn. Boxen innehåller också information och instruktioner till de blivande föräldrarna samt till förlossningspersonalen.

Cellavivaboxen levereras till dig inom fem dagar från din beställning. När barnet är fött och navelsträngen klippts av samlas navelsträngsblodet och/eller navelsträngsvävnad in med hjälp av utrustningen i Cellavivaboxen. De insamlade stamcellerna samt ifylld dokumentation skickas sedan med kurir till Cellavivas laboratorium för kontroll, analys och förvaring. När proven är godkända och nedfrysta faktureras 22 100 kr för analys och nedfrysning.

 

Artikelnr: 100-03 Kategori:

Cellavivaboxen levereras till dig inom fem dagar från din beställning. När barnet är fött och navelsträngen klippts av samlar barnmorskan in navelsträngsblodet med hjälp av utrustningen i Cellavivaboxen. Det insamlade blodet samt ifylld dokumentation skickas sedan med kurir till Cellavivas laboratorium för kontroll, analys och kvalitetssäkring.

När proven är godkända och nedfrysta faktureras 22 100 kr för analys och nedfrysning.

 

Ett familjesparande av stamceller hos Cellaviva är uppdelat i tre steg;

1. Beställning av Cellvivaboxen som innehåller utrustningen som används vid insamlingen av stamceller, den beställer du här på hemsidan för 2 900 kronor. Den innehåller även information och dokumentation som mamman måste skriva på och returnera till Cellaviva.

2. Insamling av stamceller görs i samband med förlossningen. Kostnaden för insamling och analys av stamceller från både navelsträngsblod och navelsträngsvävnad är 22 100 kr. I detta steg erbjuder vi två olika betalningsalternativ, direktbetalning via faktura alternativt delbetalning i 24 månader via Medical Finance, för fullständiga villkor läs mer här.

3. Förvaringen av stamcellerna påbörjas när cellerna har analyserats och finns nedfrysta i Cellavivas biobank. När förvaringen av stamcellerna påbörjas betalar du 150 kronor per månad, alternativt 100 kronor per månad för ett prov från endast en stamcellskälla (navelsträngsblod eller navelsträngsvävnad).

Beställning av Cellavivaboxen

Familjesparande av stamceller hos Cellaviva börjar med att du köper en Cellavivabox. Cellavivaboxen levereras till dig inom två till fem dygn från genomförd beställning.

När det är dags att föda tar du med dig Cellavivaboxen till förlossingen. Boxen innehåller all utrusning som behövs för att samla in stamcellerna och skicka dem med kurir till laboratoriet för analys och nedfrysning.

Cellavivaboxens innehåll:

  • Steril utrustning för insamling av stamceller. Boxen får inte öppnas förrän ni har kommit till förlossningen.
  • Isolerad transportbox med temperaturmätare (för säker transport av stamcellerna till laboratoriet)
  • kontaktuppgifter till kurir för leverans av stamcellerna till laboratoriet
  • Information och tillvarataganderapport (för förlossningspersonal eller den som skall genomföra insamlingen)

Tillsammans med din Cellavivabox så får du också följande dokumentation till dig som blivande förälder.

  • Information om Cellavivas familjesparande
  • Hälsodeklaration (fylls i och signeras av Modern)
  • Samtycke till insamling stamceller samt lagring av personuppgifter (signeras av Modern)
  • Avtal för insamling och förvaring av stamceller (signeras av Modern)

Insamling – Cellavivaboxen

Insamling av stamceller görs i samband med förlossningen. När insamlingen är klar packas stamcellerna i Cellavivaboxen tillsammans med venprov från Modern samt tillvarataganderapport. Ring därefter till Cellaviva så skickar vi en kurir som hämtar Cellavivaboxen och transporterar den till laboratoriet.

När stamcellerna samlats in och skickats till laboratoriet genomförs analyser och infektionstest. Sedan påbörjas nedfrysning och lagring av stamcellerna. Då stamcellerna har kvalitetssäkrats och ligger i tryggt förvar i biobanken blir du kontaktad av Cellaviva för att betala för insamling och analys, 22 100 kr.

Om det inte går att samla in stamcellerna när barnet är fött eller om ingen av stamcellskällorna uppfyller Cellavivas kvalitetskrav, behöver du inte betala för förvaringen av stamcellerna och du har möjlighet att få tillbaka det du har betalat för Cellavivaboxen.

I detta steg erbjuder vi två olika betalningsalternativ, direktbetalning via faktura alternativt delbetalning i 24 månader via Medical Finance, se nedan.

Så fungerar avbetalning hos Medical Finance

Cellaviva samarbetar med Medical Finance för att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att dela upp betalningen för stamcellssparandet på 24 månader. Du kan läsa om villkor för lånet längre ner på sidan. För att bli godkänd som låntagare hos Medical Finance måste du leva upp till vissa krav.

Läs mer om kraven på medicalfinance.se

1. Ansökan om delbetalning sker via Medical Finance. Ansökningsformuläret hittar du här.

2. Medical Finance behandlar din ansökan inom 24 timmar under vardagar och återkopplar via mejl.

3. Vid godkänd kreditprövning skickar Medical Finance ett digitalt avtal till dig via mejl.

4. Pengarna finns tillgängliga för utbetalning direkt till Cellaviva. Utbetalningen sker först då navelsträngsblodet har samlats in och finns nedfryst hos Cellaviva. Du får ett meddelande via mejl när utbetalningen genomförts.

Villkor för delbetalning hos Medical Finance

Lånebelopp: 22 100 kronor
Återbetalningstid: 24 månader
Uppläggningsavgift: 0 kronor
Aviavgift: 29 kronor
Ränta: 9,95%
Månadsbelopp inkl. aviavgift: 1 049 kronor

Medical Finance erbjuder även andra former av lån. Som kund kan du självklart välja en annan låneform med vetskapen om att detta lån inte är kopplat till Cellaviva. I ett sådant fall kommer utbetalning av lånet att gå till dig som kund och du får själv betala till Cellaviva. För frågor, vänligen kontakta Medical Finances kundtjänst via webb, eller telefon: 020-51 62 00.

Stamcellsförvaring

När stamcellerna har analyserats, fryses de ned i flytande kväve i familjens egna frysfack i Cellavivas biobank. Kostnaden för stamcellsförvaring av ett fullständigt prov (med celler från både navelsträngsblod och navelsträngsvävnad) i Cellavivas biobank är 150 kr/månad och faktureras månadsvis via autogiro eller faktura. Om du som kund väljer eller av någon anledning endast kan spara stamceller från endast en stamcellskälla (navelsträngsblod eller navelsträngsvävnad) så betalar du 100 kr/månad för förvaringen.

Ingen annan än stamcellsprovets ägare kan få tillgång till stamcellerna. Ett utlämnande av stamcellerna är kostnadsfritt, under förutsättning att de villkor som anges i avtalet uppfylls.

Stamcellsförvaringen faktureras ägaren av Provet. Modern äger provet fram tills den dag barnet, vars stamceller har sparats, fyller 18 år. Därefter övergår ägandeskapet till Barnet och Cellaviva tecknar ett nytt förvaringsavtal med den nya ägaren.

Läs det kompletta avtalet här