Om webbplatsen

Vi hämtar enbart in uppgifter på cellaviva.se för att kunna erbjuda våra kunder service och för att föra statistik över webbplatsens användning. Alla personuppgifter som du lämnar till oss via cellaviva.se kommer vi att hantera i enlighet med personuppgiftslagen, PUL.

Registrering av generell information

Cellaviva AB registrerar viss generell information när du besöker webbplatsen. Informationen används enbart för att generera egen statistik och för att anpassa webbplatsen till dig som användare.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

• att webbplatsen innehåller cookies,

• vad dessa cookies används till och

• hur cookies kan undvikas.

För att ditt besök på denna webbplats ska fungera optimalt krävs att din webbläsare accepterar cookies.

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare, och kan minnas val du tidigare gjort och information du fyllt i. Syftet är att det ska bli enklare och snabbare att surfa.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen, sessionscookies, används enbart när du är påloggad mot vår webbserver och försvinner i och med att sessionen avslutas. Sessionscookies används bland annat för att webbläsaren ska komma ihåg de sidor du besökt och eventuella data du skickat via formulär eller annat.

Den andra typen av cookie lagras på din dator och finns kvar till nästa gång du loggar in från samma dator. Den hjälper till att "komma ihåg" funktioner du använt vid tidigare besök på webbplatsen.

Om du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats enligt beskrivningen ovan, kan du ändra inställningen på din dator. Se din webbläsares hjälpmeny för information om de möjligheter du har att själv hantera cookies. Observera att det dock kan innebära att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Mer om cookies finns att läsa på Post- och Telestyrelsens hemsida.

För att skydda din information använder vi Secure Sockets Layer (SSL) mjukvara vilket krypterar all information som du matar in i våra formulär och den information du lämnar när du genomför köp via direktbetalning eller kreditkort.

Tekniska förutsättningar

Webbplatsen visas allra bäst i nyare webbläsare, exempelvis de senaste versionerna av Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera eller Safari (Mac). I äldre webbläsare visas samma innehåll, men den grafiska presentationen kanske inte kan visas på det sätt den är tänkt. Vissa funktioner kräver aktivering av cookies, javascript mm.

Frånsägande av ansvar och begränsningar av ansvar

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Under inga omständigheter kan Cellaviva hållas ansvarig för skador som kan ha uppkommit vid användandet av, eller oförmåga att använda informationen på webbplatsen eller på någon webbplats som länkats vidare till.

Personuppgifter

Om en användare önskar prenumerera på information från Cellaviva frågar Cellaviva efter namn och adress eller e-postadress. Cellaviva kommer att använda dessa uppgifter enbart för att sända den begärda informationen och kommer inte att sända informationen vidare till tredje part.

Personuppgiftsansvarig är Cellaviva, 556965-8361, Karolinska Science Park, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge