Cellaviva är Sveriges första biobank för familjesparande av stamceller

Cellaviva är Sveriges första och hittills enda biobank för familjesparande av stamceller. Vi har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, att förvara navelsträngsblod för privat sparande. Vår verksamhet lyder under vävnadslagen och kontrolleras regelbundet av IVO.

Cellaviva grundades 2014, men historien bakom företaget startar långt tidigare.

Läs historien om oss

Cellavivas huvudkontor och laboratorium hittar du i Karolinska Institutet Science Park, Novum i Huddinge. Där har vi närhet till den senaste forskningen inom regenerativ medicin.

Vårt uppdrag

Cellaviva hjälper blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller - för barnet och familjens framtida medicinska behov.

Vår mission

Cellaviva ska i samarbete med befintlig vårdstruktur i Sverige erbjuda insamling och förvaring av stamceller.

Cellaviva skapar förutsättningar för vården att behandla framtidens patienter med kroppsegna eller besläktade stamceller.

Cellaviva ämnar kontinuerligt utvidga sitt produktutbud samt geografiska verksamhet i takt med forskning och utveckling.

Vår vision

Cellaviva ska genom familjesparande av unika stamceller stimulera forskning samt tillämpning av individbaserad cellterapi för våra barn i framtiden.

Vi är övertygade om att cellterapi har goda förutsättningar att kunna bli en hörnsten i framtidens medicinska behandlingar och ser tillgången till högkvalitativa egna stamceller som mycket värdefullt. I samband med att vi etablerar biobanken för familjesparande av stamceller planerar vi att starta en forskningsbank. Syftet är att forska vidare kring stamcellers möjlighet inom cellterapi.

ORGANISATION

Vi som grundat Cellaviva och sitter i företagsledningen har bred erfarenhet av att arbeta med stamceller för att behandla sjukdomar. Vi arbetar nära förlossningspersonal och i samverkan med myndigheter, vårdpersonal och medicinsk forskning. Våra medarbetare har lång och unik erfarenhet inom stam- och cellterapi.

CELLAVIVAS LEDNING

VD - Dr. Mathias Svahn
Medicinskt ansvarig - Professor Edvard Smith
Marknad och försäljning, samt presskontakt - Lotten Löfberg (Ylva Bäckström är föräldraledig under 2017)

CELLAVIVA ÄGS AV

Diamyd Medical
Grundarna till Cellaviva
Mabtech
Karolinska Institutet Holding AB
Cellavivas medarbetare
Privata investerare

 

VI FINNS I NOVUM I HUDDINGE

Cellavivas huvudkontor och laboratorium är beläget i Karolinska Institutet Science Park, Novum, Huddinge, med närhet till den senaste forskningen inom regenerativ medicin. All utrustning lever upp till Cellavivas högt ställda krav på hög kvalitet och senaste teknik.

SVERIGES FÖRSTA PRIVATA BIOBANK

Cellaviva är Sveries första stamcellsbank för familjesparande av stamceller. Vi är i dagsläget ensamma om att inneha tillstånd av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt vävnadslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Tillståndet omfattar ”tillvaratagande, bearbetning, testning, förvaring och distribution av navelsträngsceller”. Kvaliteten och rutinerna på hela processen följer vävnadslagen och som tillståndsgivare gör IVO regelbundet inspektioner hos Cellaviva. All verksamhet vid Cellaviva lyder dessutom under hälso- och sjukvårdslagen.

Vi som sitter i ledningen för Cellaviva

MATHIAS SVAHN

Verkställande direktör

Mathias Svahn, vd, är också en av grundarna till Cellaviva. Han har övergripande ansvar för verksamheten, med särskilt ansvar för affärsutveckling, finansiering och bolagsfrågor.
Mathias har erfarenhet från läkemedelsindustrin som medicinsk chef och som samordnare för stora akademiska samarbetsprojekt på Karolinska Institutet.

Mathias Svahn

YLVA BÄCKSTRÖM

Marknads- och försäljningschef

Ylva Bäckström är ansvarig för försäljning och marknadsföring på Cellaviva. Hon har övergripande ansvar för extern kommunikation inkluderat press- och kundkontakter. Hon är också ansvarig för Cellavivas produkter och tjänster till kund.

Ylva har gedigen erfarenhet av marknadsföring, varumärkesarbete och försäljning. Hon har tidigare arbetat som marknadschef för olika konsumentprodukter inom hemelektronik, personlig vård och optik.

Ylva Bäckström

EDVARD SMITH

Medicinskt ansvarig

Edvard Smith är en av grundarna och har det medicinska ansvaret för Cellaviva. Han är specialist i klinisk immunologi sedan 1984. Sedan år 2000 är han även professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Edvards huvudsakliga forskningsområde är ärftliga immunbristsjukdomar. Han etablerade den första enheten för gen- och senare även cellterapiläkemedel enligt GMP (Good Manufacturing Practice) vid Karolinska institutet. Sedan invigningen 1996 har han varit medicinskt ansvarig. Edvard har också grundat och drivit cellterapibolaget Avaris AB som tagit fram projekt till klinisk fas. Dessutom har han publicerat över 400 vetenskapliga artiklar.

Edvard Smith

Cellavivas vårdpersonal är experter på insamling av stamceller och finns tillgängliga dygnet runt för våra kunder

MADELAINE ”MADDE” DAHLIN

Madde Dahlin är ansvarig för kundsupport och genomför insamling av stamceller i Stockholmsregionen. Madde utbildar också personal på förlossningskliniker hur insamlingsförfarande av stamceller går till. Hon utbildar även barnmorskor som arbetar inom mödravården så att de kan möta och svara på frågor från föräldrar som önskar samla sitt barns stamceller i samband med förlossningen.

Madde är legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet inom yrket.  Har under det senaste två åren jobbat med akutsjukvård med inriktning cancerkirurgi och innan dess flera år med kvinnosjukvård på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

 

SOFI ”FIA” LARSSON

Fia Larsson är ansvarig för kundsupport och genomför insamling av stamceller i Stockholmsregionen. Fia utbildar också personal på förlossningskliniker hur insamlingsförfarande av stamceller går till. Hon utbildar även barnmorskor som arbetar inom mödravården så att de kan möta och svara på frågor från föräldrar som önskar samla sitt barns stamceller i samband med förlossningen.

Fia är undersköterska med flera års erfarenhet inom yrket. De senaste åren har hon arbetat på förlossningen på BB Stockholm och dessförinnan inom äldrevården.

EVA DAHLSTRÖM

Eva Dahlström är ansvarig för kundsupport och genomför insamling av stamceller i Stockholmsregionen. Eva utbildar också personal på förlossningskliniker hur insamlingsförfarande av stamceller går till. Hon utbildar även barnmorskor som arbetar inom mödravården så att de kan möta och svara på frågor från föräldrar som önskar samla sitt barns stamceller i samband med förlossningen.

Eva är undersköterska med flera års erfarenhet inom yrket. De senaste 6 åren har hon arbetat på förlossningen på BB Stockholm.

HISTORIEN OM CELLAVIVA

Historien bakom Cellaviva AB börjar med Mathias Svahn, doktorand i genterapi och blivande pappa. Via sitt intresse för stamceller hade Mathias fått vetskap om att stamceller från navelsträngsblod kan vara värdefulla vid behandling av olika sjukdomar. Inför förlossningen undersökte han därför möjligheten att ta vara på stamceller från sitt ofödda barn. Trots att privata biobanker funnits utomlands under ett par decennium så lyckades Mathias inte hitta en säker lösning för att spara familjens stamceller i Sverige. Den enda lösningen för Mathias var att själv samla in och spara stamcellerna. Drivkraften att uppmärksamma andra blivande föräldrar om möjligheterna med stamceller från efterbörden och drömmen att få hjälpa dem växte och 2014 grundande han Cellaviva, tillsammans med Edvard Smith, Hans-Peter Ekre och Lena Degling Wikingsson.

Läs historien om Mathias här

 

 • 2012

  Möjligheten till ett privat sparande av stamceller i en svensk biobank drevs först som ett projekt inom ett cellterapibolag, ägt av bland annat Karolinska Development. Mathias Svahn var projektledare. När bolaget lades ned 2012 såg de fyra medgrundarna till Cellaviva möjligheten att etablera ett bolag helt inriktat på privat familjesparande av stamceller från navelsträngsblod i Sverige.

 • 2013

  De fyra grundarna inledde Cellvivaprojektet som ett inkubatorprojekt med stöd från Karolinska Institutet Innovations och Vinnova.

 • 2014

  Cellaviva grundades som ett privatägt aktiebolag tillsammans med en finansierande partner, Diamyd Medical AB. Syftet var att driva och utveckla en biobank för familjesparande av stamceller från efterbörden. I november 2014 fick Cellaviva tillstånd av IVO att driva sin verksamhet i Sverige.

 • 2015

  I maj flyttade Cellaviva in i nybyggda lokaler, med ett högteknologiskt laboratorium, i Karolinska Institutet Science Park i Novum, Huddinge. En hemsida med möjlighet att beställa Cellavivaboxen, för insamling av navelsträngsblod, lanserades i augusti. Cellaviva lanserade sin första tjänst, Familjesparande av stamceller från navelsträngsblod, i september. Nu finns möjligheten att spara stamceller från ditt nyfödda barn. Vi kallar det Familjesparande.

 • 2016

  Cellaviva lanserar en tilläggstjänst, familjesparande av navelsträng. IVO gör sin första inspektion. NextCell Pharma grundas, ett företag som både utför forskning på stamceller från navelsträngsvävnad och har en biobank för privat familjesparande, Cellaviva.

 • 2017

  Next Cell Pharma utvecklar ProTrans som planeras utvärderas i en klinisk prövning för behandling av vuxna patienter med diabetes typ 1. Företaget börsnoteras i juli på Aktietorget.