Här hittar du svar på de vanligaste frågorna relaterade till Cellavivas verksamhet, produkter och tjänster. Använd menyn nedan för att navigera mellan olika frågekategorier.

Frågor & svar

Vad kostar ett familjesparande av stamceller?

Att familjespara stamceller hos Cellaviva kostar 25 000 kr plus en månadsavgift för sparande av cellerna.

25 000 kronor täcker kostnaden för Cellavivaboxen (som beställs via hemsidan), insamling, kurir, analyser samt nedfrysning av stamcellerna. Denna kostnad är uppdelad i 2 steg, du betalar först 2 900 kr vid beställning av Cellavivaboxen och sedan 22 100 kr när cellerna kommit till labbet och har frusits in. Om insamlingen skulle misslyckas så kommer du inte att betala någonting utan får tillbaka de pengar som du har betalat för Cellavivaboxen.

I de fall ni väljer att samla in och spara stamceller både från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad så kostar förvaringen av detta 150 kr/månad. Samlar ni bara in en av stamcellstyperna så är kostnaden för förvaring 100 kr/månad.

Vi erbjuder olika betalningsmöjligheter i varje steg.

  • För Cellavivaboxen kan ni antingen betala med kort alternativt faktura.
  • För insamling, analys och nedfrysning kan ni välja att betala hela beloppet via faktura och vi erbjuder också delbetalning under 2 år via vår samarbetspartner Medical Finance.
  • Förvaringen kan betalas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Du kan också välja att betala för en längre period i förskott, vilket ger en prisreduktion.

Mer detaljer

Vilka risker är förknippade med insamling av stamceller i samband med förlossningen?

Det finns inga risker för ditt barn eller dig att samla in stamceller från efterbörden. Moderkakan och navelsträngen fyller ingen funktion för ditt barn eller dig efter det att navelsträngen klippts av. Proceduren får inte under några som helst omständigheter äventyra säkerheten för modern, barnet eller någon annan person på förlossningskliniken. Det är alltid förlossningspersonalen som avgör om det är lämpligt att samla in stamceller.

Du ska vara medveten om att det inte alltid är möjligt att göra en lyckad insamling, trots tid, träning och utrustning. Insamlingen utförs av utbildad person med rätt utrustning.

Vem samlar in navelsträngsvävnaden?

Insamlingen av navelsträngsvävnad är enkelt och kan utföras av en lekman. I Cellavivaboxen finns instruktioner för hur navelsträngen ska rengöras, klippas av (10 – 20 cm), placeras i en vävnadsburk och sedan täckas med koksaltlösning.

Hur går det till att använda Cellavivas tjänst?

Cellavivaboxen, som beställs av föräldrarna, innehåller allt som behövs för insamlingen av stamceller från både navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Tillsammans med Cellavivaboxen får ni också ett brev som innehåller information, avtal, samtycke och hälsodeklaration. Mamman ska så snart som möjligt fylla i dokumenten och skicka tillbaka dem till Cellaviva.

Föräldrarna tar med sig Cellavivaboxen till förlossningen. Förlossningspersonalen eller annan utbildad person samlar sedan in navelsträngsblod direkt efter att navelsträngen klippts av. När navelsträngsblodet har samlats in och moderkakan kommit ut så klipps en 10-20 cm lång bit av navelsträngen och läggs i vävnadsburken. Sedan skickas Cellavivaboxen, med stamcellerna och mammans blodprov, med kurir till laboratoriet, där cellerna analyseras, bearbetas och fryses ned. De nedfrysta stamcellerna kan lagras lång tid. Exakt hur länge vet vi inte men troligen minst en livstid.

Förlossningspersonalen har lovat att hjälpa till med insamlingen, kan jag vara säker på att det går bra?

Det är mycket som kan hända på en förlossningsklinik och det är förlossningspersonalens sammantagna bedömning vid varje enskild förlossning som avgör om insamling är möjlig. Insamlingen får inte under några som helst omständigheter äventyra säkerheten för moder, barnet eller någon annan person på förlossningskliniken. Förlossningspersonalen har Cellavivas fulla förtroende och det är alltid förlossningspersonalen som avgör om det är lämpligt att samla in navelsträngsblod. Insamling av navelsträngsvävnad är inte tidskritiskt på samma sätt och kan i princip alltid genomföras.

Kan jag välja sen avnavling och ändå samla in navelsträngsblodet?

Ja. Cellavivas utgångspunkt är att tid för avnavling är något som föräldrarna bestämmer i samråd med förlossningspersonalen. Vi måste dock vara tydliga med att förväntningarna på hur stor blodvolym som kan samlas in, är beroende av tiden för avnavling. De flesta av våra kunder väntar 1-2 minuter innan barnet avnavlas. Krasst sett ger tidig avnavling mer blod till insamlingen och mindre i barnet, sen avnavling ger mindre blod till insamlingen och mer i barnet.

Generella riktlinjer för avnavling, som inte tar hänsyn till om navelsträngsblod ska samlas in har tagits fram av WHO.

Följande text återfinnes i det Samtycke som våra kunder skriver på och beskriver Cellavivas inställning till avnavling: Cellaviva ger ingen rekommendation för tidpunkt för att klippa navelsträngen utan uppmanar föräldrarna att ta ställning till tid för avnavling i samråd med sin barnmorska innan förlossningen.  Det är möjligt att samla in och spara stamceller från navelsträngsblodet även om man väljer att avvakta med avnavling, men mängden navelsträngsblod som kan samlas in avtar med tiden. När navelsträngen klippts så är det bra att samla blodet så snart som möjligt, helst när moderkakan fortfarande är inne i livmodern men det går också att samla in navelsträngsblod efter att moderkakan har kommit ut. Navelsträngsvävnad samlas in genom att klippa av en bit av navelsträngen och det görs efter eventuellt navelsträngsblod har samlats in och moderkakan har kommit ut.

Hur säker kan man vara på att de insamlade cellerna kan komma till nytta?

Det kan ingen svara på, men det pågår mycket forskning inom fältet världen runt. Hal E. Broxmeyer, som ingick i det forskarlag som genomförde, vad som anses vara världens första lyckade transplantation med celler från navelsträngsblod i slutet av 1980-talet, har senare själv etablerat en privat bank för navelsträngsblod i USA. Broxmeyer har publicerat hundratals vetenskapliga artiklar om navelsträngsblod varav 10 st under 2016. Många forskare tror i likhet med pionjären Hal E. Broxmeyer, att familjesparande kan komma till nytta, medan det finns andra som anser att bevisen ännu inte är tillräckliga.

Celler från navelsträngsvävnad har idag inte någon rutinmässig användning. Anledningen till att familjespara stamceller är en positiv syn på den medicinska utvecklingen. Vem vet vilka behandlingsmetoder som finns i framtiden.

Kan pappa/partner klippa av navelsträngen?

Ja, det går bra. Insamlingen av navelsträngsblodet utförs därefter av förlossningspersonal eller Cellavivas personal. Om partnern vill utföra insamlingen av navelsträngsvävnad själv så går det också bra men förutsätter att han eller hon har studerat instruktionen noga.

Hur går insamlingen av navelsträngsblod till?

Då barnet är fött och navelsträngen är avklippt samlar förlossningspersonalen eller Cellavivas personal in navelsträngsblodet med hjälp av en speciell insamlingspåse. En kanyl sticks in i navelsträngsvenen och blodet får rinna fritt ner i uppsamlingspåsen. Proceduren är smärtfri för mor och barn. Förfarandet är enkelt och tar 3-5 minuter. Förlossningen fortsätter som vanligt med att moderkakan krystas ut. Under tiden kan barnet ligga hos sin mor, hud mot hud.

Vem samlar in navelsträngsblodet?

Insamlingen av navelsträngsblodet sker i samband med förlossning, direkt efter avnavling. Insamlingen ifråga utförs med fördel av förlossningspersonal eller Cellavivas personal och är helt smärtfritt och riskfritt för mamma och bebis. Blodet, samt navelsträngen och moderkakan som det tas från, är sådant som annars kastas bort och går förlorat om inte mamman uttrycker en önskan att få ta tillvara detta.

I några få fall har medföljande person utfört insamling av navelsträngsblod efter att ha utbildats av Cellaviva. Om ni vill göra insamlingen själva så kontakta Cellaviva i god tid för utbildning.

Cellaviva har tagit fram en animerad instruktionsfilm för insamling av navelsträngsblod, denna går att se här.

Hur får man tag på/samlar man in blodstamceller?

Hemtopoetiska stamceller, eller blodstamceller finns i benmärg och navelsträngsblod och kan utvinnas på olika sätt.
Navelsträngsblod är det blod som finns kvar i moderkakan och navelsträngen efter en förlossning. Normalt slängs det bort. Navelsträngsblod innehåller stamceller som har förmåga att kunna ersätta andra celler. Fördelen med just navelsträngsblod är att det inte har blivit påverkat av miljö eller stress. Cellerna har delat sig få gånger och arvsmassan är i mycket gott skick. Det finns endast ett tillfälle att tillvarata dessa värdefulla stamceller och det är vid förlossningen. Att samla och tillvarata stamceller från navelsträng är ofarligt och är smärtfritt för mor och barn.

Det finns två olika metoder att få tag på dem från benmärg. Antigen kan man suga ut blodstamceller direkt från benmärgen, vanligen i höftkammen, eller så kan man behandla donatorn med ett läkemedel som gör att stamcellerna lämnar benmärgen och hamnar i blodet. Efter behandlingen kan man samla in blod och utvinna stamcellerna ur detta.

Vilka typer av stamceller kan samlas in vid födseln?

I navelsträngsblodet finns det framförallt hematopoetiska eller blodstamceller. Blodstamceller kan utvecklas till vita och röda blodkroppar samt blodplättar. Blodstamceller finns i benmärgen samt i navelsträngsblodet.

I navelsträngsvävnaden finns stora mängder mesenkymala eller bindvävsbildande stamceller som kan bilda ben, brosk och fett och kan hämma immunförsvarets reaktion mot främmande ämnen.

Var finns stamceller?

Stamceller finns på flera olika ställen i våra kroppar, till exempel i benmärgen, hjärnan och tänderna. Vi har stamceller i kroppen hela livet men det är få vävnader som har så hög densitet av stamceller som efterbörden.

Vilka förlossningskliniker samarbetar Cellaviva med?

Vi har tagit kontakt med alla kliniker i Sverige. Vår förhoppning är att samarbeta med samtliga kliniker och erbjuda Cellavivas tjänster i hela Sverige. Vi erbjuder personalen på förlossningskliniker och mödravården utbildning i hur insamlingen går till. Kontakta oss gärna om ni har frågor gällande samarbetet med den förlossningsklinik där ni planerar att föda.

Konkurrerar Cellaviva med nationella navelsträngsblodbanken?

I många länder finns båda dessa verksamheter och de fungerar bra tillsammans. Vi upplever att vår verksamhet är kompletterande. Nationella navelsträngsblodbankens behov av donationer är mindre än 1% av födslarna och familjesparande utgör 2-5% av födslarna i länder som är jämförbara med Sverige. Donation är möjligt vid tre sjukhus men familjesparande kan göras i hela Sverige, förutsatt att kliniken är villig att hjälpa föräldrarna med insamlandet av blodet.

Vem ger tillstånd för tjänsten?

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är tillståndsgivare och gör regelbundet inspektioner hos Cellaviva. Vi följer höga kvalifikationskrav för att säkerställa att hanteringen av stamcellerna håller hög kvalité och sker på ett betryggande sätt. Kvaliteten och rutinerna på hela handhavandet följer vävnadslagen.

Vad säger forskningen?

Det finns pågående forskning i ett flertal olika behandlingsområden och sjukdomar, som exempelvis diabetes, Cerebral Pares, autism och hjärnskador. Uppskattningsvis pågår över 200 kliniska studier på stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med målet att hitta nya behandlingsmöjligheter inom regenerativ- och transplantationsmedicin. Läs mer här

Hur används stamceller från efterbörden idag?

Det är numera en väl etablerad terapi för att behandla olika blodsjukdomar, exempelvis leukemi. Över 80 sjukdomar behandlas idag med stamceller från navelsträngsblod – flera är dock ganska ovanliga sjukdomar. Dagens behandlingar med stamceller från navelsträngsblod är nästan uteslutande allogena (dvs donator och mottagare är inte samma), t.ex. vid leukemi och ärftliga bristtillstånd.

Stamceller från navelsträngsvävnad utvärderas i kliniska prövningar men har ingen rutinmässig användning i dagsläget.

Här finns en översikt över de sjukdomar som idag har behandlats med stamceller från navelsträngsblod samt en lista på kliniska studier som pågår.

Varför är stamceller från födseln så bra?

Stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad är unga; de har inte hunnit dela sig särskilt många gånger, vilket minskar risken för tumörutveckling (Tomasetti & Vogelstein, 2015). Dessutom har cellerna i navelsträngen utsatts för minimal miljöpåverkan, vilket också är en fördel. När de förvaras nedfrysta åldras inte cellerna utan bibehåller sina egenskaper.

Hur vanligt är det med privata stamcellsbanker?

Idag finns det drygt 300 stamcellsbanker, 200 privata och 100 offentliga, i fler än 50 länder. I flera delstater i USA är det lag på att informera om möjligheten att familjespara navelsträngsblod. Cellaviva är den första privata stamcellsbanken i Sverige men är konceptet väletablerat runt om i världen.

Över 4 miljoner barns stamceller har hittills familjesparats.