En chans i livet
Möjligheten att spara stamceller finns bara
vid ett tillfälle i livet - direkt efter födseln.

FAMILJESPARA STAMCELLER – EN UNIK MÖJLIGHET ATT TA DEL AV FRAMTIDA BEHANDLINGAR

Den största anledningen till att familjespara stamceller är möjligheten att ta del av framtida nya terapier och behandlingar. Idag används blodbildande stamceller inom vården för behandling av allvarliga sjukdomar som cancer, blodsjukdomar och immunbristsjukdomar. I framtiden hoppas vi att bindvävsbildande stamceller ska kunna användas för att reparera skador på organ och vävnader och för att åteställa immunförsvarets normala aktivitet vid autoimmuna sjukdomar.

Stamceller från efterbörden (navelsträngsblod och navelsträngsvävnad) kan bara sparas vid ett enda tillfälle - direkt efter födseln. I första hand sparas stamcellerna för barnet de samlats ifrån men även för familjen. Därför kallas det ofta för ett familjesparande.

Stamceller kan reparera vävnad

Fördelen med stamceller är att de kan vara ideala byggstenar för eventuell regenerativ medicin – det vill säga när syftet är att reparera sjuk eller skadad vävnad. I vår biobank förvaras stamcellerna under kontrollerade former och de är tillgängliga om det uppstår behov i framtiden.

Familjesparade stamceller kan komma till nytta för barnet och för släktingar

För barnet

Barnet självt kommer alltid att vara den perfekta matchen till sina egna stamceller.

För syskon

Chanserna att få en perfekt matchning från syskon är 25 procent.

För släktingar

Genom Familjesparandet kan det också bli lättare att hitta matchande stamceller till andra nära släktingar.

De stamceller från efterbörden är mer omogna än om man tar stamceller senare i livet. En fördel är att stamcellstransplantationer med celler från efterbörden inte kräver lika hög grad av matchning av vävnadstyp (HLA) jämfört med stamceller från vuxna individer. Det innebär att familjesparade stamceller kan komma att användas för transplantation mellan släktingar.

Ett familjesparande innebär att barnets stamceller finns tillgängliga om ni skulle behöva dem i framtiden.

 
Film om familjesparande

FLERA TYPER AV STAMCELLER SPARAS, FÖR FRAMTIDEN

Blodbildande stamceller är den vanligaste sortens stamceller som används vid medicinska behandlingar. I vår biobank sparar vi också bindvävsbildande stamceller för att öka möjligheterna till att få tillgång till framtida vård och kommande framsteg inom cellterapi, under många decennier framöver.

HOPPAS PÅ STAMCELLER SOM KAN ANVÄNDAS VID FLERA TILLFÄLLEN

För de behandlingar med blodstamceller som används inom vården idag behövs alla stamceller från ett sparat prov. En normal mängd sparade stamceller räcker oftast till en behandling av en mindre person – ett barn. Forskare undersöker hur det kan bli möjligt att föröka stamceller så att de blir fler.

Bindvävsbildande stamceller kan vi odla och därför fryser vi ner 5 rör med stamceller för att man ska kunna göra uttag men ändå har celler kvar i biobanken.

Tillstånd att spara istället för att slänga

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ger Cellaviva tillstånd av att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning enligt vävnadslagen. Tillståndet omfattar ”tillvaratagande, bearbetning, testning, förvaring och distribution av navelsträngsceller”. Kvaliteten och rutinerna på hela processen följer vävnadslagen och som tillståndsgivare gör IVO regelbundet inspektioner hos Cellaviva. All verksamhet vid Cellaviva lyder dessutom under hälso- och sjukvårdslagen.