Cellaviva viktig del av stamcellsklustret i Flemingsberg

Nätmagasinet och stiftelsen Flemingsberg Science har publicerat en artikel om Cellaviva och en tolkning av historien om Mathias, som en av grundarna till företaget.

Stiftelsen Flemingsberg Science ska främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle i Flemingsberg. I Flemingsberg finns en historia av framgångsrik forskning och klinisk utveckling, inte minst inom området för cellterapi och regenerativ medicin. Utvecklingen ger hopp om effektiva behandlingar av tidigare obotliga hjärtsjukdomar och cancerformer, samt en rad autoimmuna sjukdomar som diabetes, och även Parkinson och Alzheimers. Dessa nya metoder använder patienternas egna celler för att aktivera det egna immunförsvaret till en mer framgångsrik behandling.

Det tog nästan tio år från idé till verklighet men i september slog Cellaviva upp dörrarna till Sveriges första privata familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Och att det blev i Flemingsberg är ingen slump. – Vi har vår historia här och pågående samarbeten med forskargrupperna i området. En av våra grundare är professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, säger Mathias Svahn, VD och grundare av Cellaviva. Min drivkraft är att jag tror på forskningens möjlighet att ta fram nya behandlingar.

Artikeln i sin helhet kan du läsa här.