FAMILJESPARANDE AV STAMCELLER

Cellaviva är Sveriges första privata navelsträngsblodbank för familjesparande av stamceller. Från och med 1 september 2016 erbjuder vi blivande föräldrar att samla in stamceller från sitt nyfödda barns navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Stamcellerna sparas i ett eget frysfack i -196 grader i flytande kväve, i så kallade kryokärl. Cellavivas huvudkontor ligger i Novum, Karolinska Institutet Science Park på Karolinska Huddinge. Vi har tillstånd av IVO (Inspektionen för vård – och omsorg), vi lyder under hälso – och sjukvårdslagen och vävnadslagen.

Att spara stamceller från efterbörden kan bara göras vid ett tillfälle – direkt efter födseln. Stamceller används idag inom vården för behandling av vissa allvarliga sjukdomar eller skador på kroppens vävnader.

Privata stamcellsbanker har funnits i 25 år, de finns i alla världsdelar, omkring 200 finns för närvarande. I de länder där det finns väljer mellan 2-5% av blivande föräldrar att samla in navelsträngsblod för familjesparande. Det finns även publika navelsträngsblodbanker, omkring 100 runt om i världen. Sverige har också en publik navelsträngsblodbank: Nationella Navelsträngsblodbanken i Göteborg.

Utbildning

För att möta föräldrars önskan att familjespara sitt barns stamceller i Cellavivas navelsträngsblodbank erbjuder vi förlossnings- och mödravårdspersonal utbildning i hur insamlingen av stamceller går till. Du som arbetar på förlossning eller barnmorskemottagning/mödravårdscentral är välkommen att kontakta oss för ett besök av vår utbildningsansvariga. Vår ambition är att kunna ge familjer i hela Sverige möjligheten att spara stamceller hos Cellaviva.

Ett tillfälle

Att spara stamceller från efterbörden kan bara göras vid ett tillfälle – direkt efter födseln. Stamceller används idag inom vården för behandling av vissa allvarliga sjukdomar eller skador på kroppens vävnader och forskning pågår runt om i världen för att utveckla nya terapier och behandlingsmetoder.

Privata navelsträngsblodbanker har funnits i över 20 år och de finns representerade i alla världsdelar. Idag finns omkring 200 privata stamcellsbanker. I de länder där de finns väljer mellan 2-5% av blivande föräldrar att samla in navelsträngsblod för familjesparande.

Det finns även publika navelsträngsblodbanker, omkring 100 runt om i världen. Sverige har också en publik navelsträngsblodbank: Nationella Navelsträngsblodbanken i Göteborg.

Enkelt

Att samla in navelsträng och navelsträngsblod är inte svårt. I Cellavivaboxen som föräldrarna har med sig till förlossningen finns allt som behövs för insamlingen, samt utförliga instruktioner.

Säkert

När barnet är fött och navelsträngen är klampad och klippt samlas det blod in som är kvar i navelsträngen och placenta samt en bit av navelsträngen klipps av. Det är helt smärtfritt och riskfritt för både mor och barn.

Tryggt

Cellaviva ansvarar för transport och förvaring av navelsträngen och navelsträngsblodet med stamcellerna i vår biobank. Vi har tillstånd av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO).