Spara stamceller för framtiden

Cellaviva är Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Stamceller i navelsträngsblodet samlas in vid barnets födelse, analyseras, fryses ned och sparas för framtiden.

Samtliga celler i din kropp härstammar från stamceller. Stamceller har unika egenskaper vilket gör dem attraktiva ur ett medicinskt perspektiv. Cellaviva erbjuder dig möjligheten att spara stamceller från ditt nyfödda barn, ett familjesparande.

Stamcellerna finns i tryggt förvar nedfrysta i flytande kväve i familjens eget frysfack, sparade för familjen och framtiden.
Nyemission

Enkelt

Enkelt

Allt du behöver för att spara dina barns stamceller finns i en box som du beställer från Cellaviva. När det är dags att föda tar du med dig Cellavivaboxen till förlossningskliniken.

Säkert

Säkert

När barnet är fött och ni har klippt av navelsträngen samlar förlossningspersonalen in det blod som är kvar i navelsträngen. Det är helt smärtfritt och säkert för både mamman och barnet.

Tryggt

Tryggt

Cellaviva ansvarar för transport och förvaring av navelsträngdsblodet med stamcellerna i vår biobank. Vi är under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO).

Dina stamceller är unika

Stamceller är källan till alla celler i kroppen och de stamceller som finns i navelsträngens blod är av en alldeles särskild sort. Stamcellerna är precis lika nya för världen som barnet de kommer ifrån, de har ännu inte påverkats så mycket av sin omgivning. Stamcellerna har en unik förmåga att reproducera sig obegränsat antal gånger, samtidigt som de kan mogna till att bli olika sorters celler i kroppen.

Behandling med stamceller

Idag har blodstamceller från navelsträngsblod använts för att behandla ett 80-tal sjukdomar och forskning pågår runt om i världen för att utveckla nya terapier och behandlingsmetoder.

Att spara stamceller från navelsträngsblodet kan bli ovärderliga för ditt barn, dina barnbarn eller någon annan i familjen.

Sök