Ett andra klipp

Två klipp istället för ett är den enda insats som krävs av dig som partner eller annan medföljare för att samla in det nyfödda barnets stamceller vid förlossningen. Tvärt emot vad många tror så är insamling av stamceller ett relativt enkelt förfarande.

Samtliga celler i din kropp härstammar från en enda stamcell, det befruktade ägget. Stamceller är kroppens byggstenar och de har unika egenskaper som gör att de kan reparera sjuk och skadad vävnad. Den vanligaste användningen av familjesparade stamceller är för att behandla ett syskon mot leukemi.

När ditt barn är fött och navelsträngen är avklippt så kan Cellaviva hjälpa er att spara de stamceller som finns kvar i efterbörden. Insamlingen görs utan något ingrepp, vi tar tillvara en restprodukt. Stamcellerna finns i tryggt förvar nedfrysta i flytande kväve i familjens egna frysfack, sparade för familjen och framtiden.

ENKELT

Allt du behöver för att spara dina barns stamceller finns i en box som du beställer från Cellaviva.
När det är dags att föda tar du med dig Cellavivaboxen till förlossningen.

SÄKERT

När barnet är fött och ni har klippt av navelsträngen samlas det blod in som är kvar i navelsträngen och en bit av navelsträngen klipps av. Det är helt smärtfritt och säkert för både mamman och barnet.

 

Läs mer

TRYGGT

Cellaviva ansvarar för hela hanteringen och för förvaring av stamcellerna i vår biobank. Vi är under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO).

En chans i livet

Möjligheten att familjespara stamceller finns bara vid ett tillfälle - direkt efter födseln.

Läs mer

DINA STAMCELLER ÄR UNIKA

Stamceller är källan till alla celler i kroppen och de stamceller som finns i navelsträngens blod är av en alldeles särskild sort. Stamcellerna är precis lika nya för världen som barnet de kommer ifrån, de har ännu inte påverkats så mycket av sin omgivning. Stamcellerna har en unik förmåga att reproducera sig obegränsat antal gånger, samtidigt som de kan mogna till att bli olika sorters celler i kroppen.

BEHANDLING MED STAMCELLER

Idag har blodstamceller från navelsträngsblod använts för att behandla ett 80-tal sjukdomar och forskning pågår runt om i världen för att utveckla nya terapier och behandlingsmetoder.

Att spara stamceller från navelsträngsblodet kan bli ovärderliga för ditt barn, dina barnbarn eller någon annan i familjen.

Cellavivaboxen innehåller allt du behöver
för att spara ditt barns stamceller